Słowiński Park Narodowy

 • location_on Rowy, ul. undefined

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy położony jest w województwie pomorskim, na terenie dwóch powiatów: słupskiego i lęborskiego, w granicach administracyjnych pięciu gmin. Jego powierzchnia całkowita wynosi 32 744,03 ha. Park zajmuje pas wybrzeża od Rowów aż po miasto Łeba.

Siedziba Dyrekcji SPN zlokalizowana jest w miejscowości Smołdzino przy ulicy Bohaterów Warszawy 1A. Nadto w wybranych miejscowościach na terenie całego Parku znajdują się siedziby obwodów ochronnych.
W parku wyznaczono 9 obwodów ochronnych. Jednym z nich jest Obwód Ochronny Rowy.

Obwód Ochronny Rowy

Obwód Ochronny Rowy zajmuje powierzchnię 1888,3 ha. Siedziba Konserwatora Obwodu znajduje się w miejscowości Rowy w odległości 25 km od Dyrekcji Parku. Powierzchnia Obwodu obejmuje fragment Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej oddzielający jeziora Gardno i Dołgie od morza oraz łąki, pastwiska i poldery nad jeziorem Gardno. Obejmuje oddziały oznaczone liczbami od 25 do 35 oraz 141-146 i podzielony jest na uroczyska: Dołgie, Moczary, Mikołajki, Polder, Gardna i Retowskie Bagna. W obrębie obwodu przebiega znaczna część turystycznego szlaku czerwonego, trzy odcinki szlaku czarnego, pętla szlaku zielonego, ścieżka przyrodnicza dla miłośników ornitologii, fragment szlaku rowerowego. OO Rowy obejmuje fragmenty obszarów ochrony ścisłej "Mierzeja", "Dołgie Małe" i "Gardnieńskie Lęgi". 
Wybitnymi walorami przyrodniczymi charakteryzują się tereny lęgowe ptaków wodnych i błotnych położone nad jeziorem Gardno stanowiące Międzynarodową Ostoję Ptaków. Obszar ten podlega nieustannemu monitoringowi przyrodniczemu oraz poddany jest programowi renaturalizacji, w ramach której regularnie kosi się i zalewa łąki a także zachęca rolników do ekstensywnego wypasu bydła. Dodatkową atrakcją przyrodniczą Obwodu jest możliwość obejrzenia pozostałości po dawnych lasach bukowo-dębowych rosnących na mierzei kilka tysięcy lat temu. Wiele pni tych drzew odsłanianych jest na plaży zwłaszcza po sztormach.

Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego

 • wydmy - m.in. słynne ruchome wydmy na wysokości Łeby
 • jeziora i rzeki - główne akweny SPN to jeziora Łebsko i Gardno
 • Morze Bałtyckie - powierzchnia Morza Bałtyckiego w granicach SPN wynosi 11 171,14ha (2 mile morskie), co stanowi ok. 34% powierzchni całkowitej parku.
 • lasy - ok. 18,9% powierzchni Parku
 • świat zwierząt (owady, ryby, płazy, gady; 270 gatunków spośród 450 gatunków ptaków zaobserwowanych w Polsce oraz ok. 60% spośród stwierdzonych w Polsce gatunków ssaków).
 • świat roślin (911 gatunków roślin naczyniowych, 165 gatunków mszaków, ok. 300 gatunków glonów, 424 gatunki grzybów,  225 gatunków porostów)

Oferta edukacyjna SPN obejmuje:

 • ścieżki przyrodnicze
 • "Przyrodniczą układankę"
 • Punkty edukacyjne
 • Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie
 • Bibliotekę SPN
 • Wydawnictwa edukacyjne SPN
 • Zajęcia terenowe, lekcje muzealne, prelekcje multimedialne, seminaria, projekcje filmów przyrodniczych itd.

źródło powyższych informacji oficjalna strona Słowińskiego Parku Narodowego http://slowinskipn.pl

Galeria

Lokalizacja

serce Twoje ulubione obiekty 0